бетонови центрове, управления за строителна техника, промишлени контролери, софтуер
Програмируем дозиращ контролер ABC-02 - управлява процеси дозиране с теглоизмерване на една везна с вграден визуален контрол свързан с производствения процес
Терминал Т-10 - устройство с интерфейс, който има функцията на команден интерпретатор на отделни процеси. Информацията за даден процес се представя в отделни екрани,които са организирани в групи.
Преобразувател RS232/485(422) - устройството представлява преобразувател на електронни сигнали от RS232 към RS485 и обратното. Най-често приборът се употребява за свързване на персонален компютър (PC) към широко разпространените мрежи, базирани на стандартa RS485
Нивелавтоматика за асфалто-полагащи машини - служи за коректно поддържане нивото на полагания асфалтов слой с определени параметри

С-ма за контрол нивото на запълване на силози - предназначението й е свързано с контрол на сухи насипни материали в силози


Софтуер:
  • "Бетон Контрол"- има за цел автоматизиране на управлението на бетонов център, оборудван с програмируеми дозиращи контролери ABC-02


  • "Асфалт Контрол"- има за цел автоматизиране на управлението на асфалтова база, оборудванa с програмируеми дозиращи контролери ABC-02


  • "Автомобилна везна" - чрез програмата се осъществяват еднократни или многократни измервания, издават се кантарни бележки и набор от справки


  • Графична среда"Промишленост" - софтуерът служи за визуализация и контрол на различни индустриални процеси

Бетонови центрове - машини и управления към тях за производство на бетонова смес

Шкафова апаратура и пултове за управление

Влагомери, Филтри

Kлапи, Шнекове
© Copyright 2005.Galabov&Co Ltd