Фирма “Гълъбов и Съдружници” ООД е на пазара над 10год. Дейностите, които основно извършва са в две направления – електро- и механо-, като по този начин се затваря кръгът в проектиране и производство на машини, съоръжения, както и ел. управления за тях в областта на строителната и пътностроителната техника.


Сред продуктите ни има широк спектър от софтуерни пакети, чието приложение варира от контрол на ниско ниво - отделни интелигентни сензори; на средно - контролери, дозатори и др. и достига до високо ниво - управление на цялостни системи като хлебозаводи, асфалтови бази и бетонови заводи. Решенията ни работят успешно повече от десетилетие в различни браншове - от фармакологията и хранително-вкусовата промишленост до строителството, и различни държави - Албания, България, Катар, Косово, Македония, ОАЕ, Русия, Сърбия.

Електронните ни продукти и софтуерни приложения са по-широко представени в сайта на IT отдела ни: http://it.galabov-co.com

Бетонови центрове

Управления за строителна техника

Гама промишлeни контролери

Конструиране на шкафова апаратура и пултове за управление

Софтуер

Филтри,клапи, шнекове


© Copyright 2005.Galabov&Co Ltd