бетонови центрове, управления за строителна техника, промишлени контролери, софтуер
Проектиране и производство на:
  • машини и съоръжения основно в областта на строителната и пътно-строителната техника – бетонови центрове и асфалтови бази;
  • влагомери за насипни материали;
  • електронни блокове за нивелавтоматика и управление на асфалтополагащи машини;
  • гама интелигентни контролери – многоточкови температурни показващи прибори; влагомери за насипни материали; консистори; тегловни дозатори с адаптивно управляващ се софтуер;
  • електрически табла и пултове за контрол и управление;
Реконструкция и сервиз на:
  • бетонови центрове и асфалтови бази;
  • различни технологични линии;
Софтуерно обезпечаване, осъществено на 3 нива:
  • софтуер, тясно обвързан с хардуерните платформи на едночиповите контролери, производство на “Motorola”, “Atmel”;
  • приложен софтуер за управление на цялата гама PLC-та, производство на “Omron”, “ABB”, “Mitsubishi”;
  • софтуер за контрол и управление на бетоно- и асфалто- производството с пълен контрол на входа и изхода.
Партньорство с чужди фирми: ACO, Германия – представител; Mix Srl , Италия – представител; Scutti Nicola, Италия - дистрибутор; ABB Control, Петрич– дистрибутор; Arcom Control Systems, Англия – риселър;
© Copyright 2005.Galabov&Co Ltd